Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας έχει εξέχουσα σημασία στο Νηπιαγωγείο των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων και  στοχεύει στη γόνιμη συνεργασία  γονέων  και εκπαιδευτικών ώστε να «εργάζονται» παράλληλα προς την επίτευξη ενός κεντρικού κοινού στόχου: την ευτυχία και την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών.

Η συνεργασία και η ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων  γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Α. Καθημερινή ανάρτηση του προγράμματος και των στόχων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη από την νηπιαγωγό στην ψηφιακή πλατφόρμα των Εκπαιδευτηρίων μας με την οποία είναι συνδεδεμένος κάθε γονέας με προσωπικό κωδικό.

Β. Μηνιαίες συγκεντρώσεις γονέων στο χώρο του νηπιαγωγείου και συζήτηση με την νηπιαγωγό της τάξης  για την πρόοδο  του παιδιού.

Γ .Εβδομαδιαία γραπτή ενημέρωση στο τετράδιο επικοινωνίας κάθε νηπίου για την ψυχοσωματική και πνευματική εξέλιξή του από την νηπιαγωγό.

Δ. Συνέντευξη  κάθε γονέα με την νηπιαγωγό με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τις συνήθειες και  την συμπεριφορά του παιδιού ώστε να γίνει ομαλή η προσαρμογή του στο νηπιαγωγείο.