ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ιδρύθηκαν το 1996 και αποτελούν μια άριστα οργανωμένη εκπαιδευτική μονάδα που ξεχωρίζει για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει στον χώρο της Α΄θμιας και προσχολικής αγωγής στην πόλη της Λάρισας.

Η συνέπεια και η σταθερότητα στις αρχές που χαρακτηρίζουν την πολυετή πορεία του Σχολείου, η ζεστή προσωπική σχέση με τον κάθε μαθητή και η ανάδειξη του συνόλου των δυνατοτήτων ενός παιδιού μέσα από πολύπλευρες παιδαγωγικές δραστηριότητες αποδίδουν το στίγμα της φιλοσοφίας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων.