Τα  Ελληνικά Εκπαιδευτήρια αποδίδουν  ιδιαίτερη σημασία σ το διδακτικό προσωπικό το οποίο καταρτίζεται αναλυτικά σχετικά με την πρότυπη μέθοδο διδασκαλίας που πρωτοποριακά εφαρμόζουν με υποχρεωτική  μελέτη στο σχολείο μετά το πέρας του διδακτικού προγράμματος, κατά την οποία οι μαθητές υπό την επίβλεψη της δασκάλας τους ολοκληρώνουν την καθημερινή τους εργασία. Γίνεται συστηματική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας , του συντακτικού ,της παραγωγής γραπτού λόγου  καθώς και των μαθηματικών μέσα από ειδικά εγχειρίδια – Εκδόσεις Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων – που βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερη υποδομή για τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Το μάθημα των φυσικών επιστημών συνοδεύεται από πείραμα και παρατήρηση. Το βιβλίο και η λογοτεχνία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη μέθοδο διδασκαλίας και συνοδεύονται από εργασίες και αναπτύξεις των έργων που μελετώνται, με σκοπό την εμβάθυνση της ελληνική γλώσσας και την ορθότερη χρήση της.  Τα  Ελληνικά Εκπαιδευτήρια δίνουν  πολύ μεγάλη σημασία στο βιβλίο. Οι μαθητές διδάσκονται να το αγαπούν και να εντρυφούν σε αυτό.